GLOBALNE DZIAŁANIE - LOKALNE ZAANGAŻOWANIE

Aktualności O firmie Katalog produktów Linki Dystrybutorzy Serwis
Plasson to światowej klasy producent wyrobów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i przemysłowych.

W swoim asortymencie posiada ponad 1000 kształtek i zaworów, co stanowi jedną z najbogatszych ofert na świecie.

Kształtki elektrooporowe EF
Kanalizacja grawitacyjna
Geotermalne
Kształtki doczołowe
Złączki skręcane CF
SERIA 1 - złączki wciskowe (typu push fit)
Narzędzia i akcesoria
Zgrzewarki
Katalogi, instrukcje montażu do pobrania
Certyfikaty
Plasson Polska Sp.z o.o.
ul. Julianowska 37a
05-500 Piaseczno

tel.: +48 22 727 90 64
fax: +48 22 727 90 14
e-mail: biuro@plasson.pl

sprawdź dostępność
www.sklep.plasson.pl

PLASSON Livestock
ferma.plasson.pl


Facebook YouTube Linkedin

Plasson Polska Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI

Komunikat w sprawie rozporządzenia REACH
[2020-08-17]
Karta bezpiecznego stosowania
Nazwa substancji: ołów
Numer CAS: 7439-92-1
Numer EINECS: 231-100-4
Numer decyzji SVHC: ED 61/2018, 27.6.2018
Komunikat w sprawie rozporządzenia REACH
Rozporządzenie Unii Europejskiej REACH - (EC) No 1907/2006, wprowadza szereg obowiązków w zakresie
obrotu i stosowania wyrobów chemicznych: rejestrację (Registration), ocenę (Evaluation), autoryzację
(Authorisation) i ograniczenie chemikaliów (Restriction of Chemicals). Na mocy przepisów REACH, producenci oraz
importerzy produktów na rynek unijny zostali zobligowani do przekazania informacji o substancjach chemicznych
zawartych w ich artykułach i ryzyku związanym z ich stosowaniem.
Plasson ltd., jako światowej klasy producent wyrobów do budowy rurociągów przesyłowych, przeprowadził
stosowne ekspertyzy w celu stwierdzenia skutków prawnych związanych z rozporządzeniem REACH dla swoich
partnerów działających na terenie Unii Europejskiej.
Produkty PLASSON, stanowiąc połączenie tworzyw sztucznych, stopów metali i kauczuków, zgodnie z
rozporządzeniem REACH zostały sklasyfikowane jako „wyroby”.
Rejestracja;
Produkty PLASSON zostały sklasyfikowane jako „wyroby, w których nie jest zamierzone uwolnienie
do środowiska substancji chemicznych w trakcie normalnego stosowania”. W związku z tym, wyroby
PLASSON nie są objęte obowiązkiem rejestracji substancji chemicznych na mocy rozporządzenia REACH.
Substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie w wyrobach - “SVHC”;
Zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH informujemy, że wszystkie produkty PLASSON zostały
sprawdzone pod względem zawartości substancji znajdujących się na aktualnej liście kandydackiej substancji SVHC
(stan na: 16 stycznia 2020r., https://echa.europa.eu/candidate-list-table) w stężeniu większym bądź równym 0,1%
m/m i obecności w wyrobach w ilości większej niż 1 tona rocznie. Obecnie, jedyną taką substancją jest ołów, zawarty
w elementach wykonywanych ze stopów miedzi (mosiądz) w stężeniu do 2,5%. W kształtkach PLASSON mosiądz jest
stosowany w kształtkach i zaworach jako element wtyków, noży nawiercających i gwintowanych adaptorów
mosiężnych.
Zgodnie z artykułem 7 pkt. 6 rozporządzenia REACH, Plasson ltd. i jego unijni przedstawiciele nie są objęci
obowiązkiem zgłoszenia substancji zawartych w wyrobach PLASSON, jako że ołów został już zarejestrowany w ECHA
przez innych unijnych producentów/importerów do stosowania w taki sam sposób jak w przypadku produktów
PLASSON (wyroby metalowe).
Możliwość stosowania elementów mosiężnych do przesyłu wody pitnej określają lokalne regulacje i nie jest
to przedmiotem rozporządzenia REACH.
Załącznik: Karta bezpiecznego stosowania
W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z: biuro@plasson.pl
Z poważaniem,
Hagai Itamari
Dyrektor techniczny
PLASSON Ltd. Maagan Michael, D.N. Menashe, 3780500, Israel www.flowsolutions.plasson.com
© 2009 Infocity